Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

18.november 2013
V preteklih dneh, 15. in 16. novembra 2013, smo že zasadili 64 novih dreves in sicer ob Ulici mesta Grevenbroich, v mestni četrti Lava, v drevored ob Cesti na Ostrožno in Na otoku.
Danes smo zasadili sedem gabrov na tržnici, v Linhartovi ulici in tri kroglaste javorje v Savinovi ulici. Z zasaditvijo dreves nadaljujemo jutri, na lokacije, ki so zapisane v spodnjem seznamu.

  

Kot vsako leto bomo tudi letos zasadili na javne zelene površine nova drevesa in sicer 125 dreves na naslednje lokacije:
1. Na otoku 15 - stare dotrajane jablane kot vsako leto, tudi letos nadomestimo s tremi mladimi
2. v drevoredu na Kersnikovi bomo poškodovana drevesa v julijskem neurju nadomestili z novimi
3. v drevoredu ob Ulici mesta Grevenbroich bomo posušena drevesa nadomestili z novimi 
4. ob Ulici mesta Grevenbroich vzporedno z Novim trgom bo zasajen nov drevored, skladno z zazidalnim načrtom
5. pri otroškem igrišču za Škapinovo ulico 7 - 14
6. Dopolnjen bo drevored ob Opekarniški in Podjavorškovi ulici.
7. Zasajena bodo drevesa na zelenico pred sedežem mestne četrti Gaberje.
8. Zasajena bodo drevesa na zelenico v parku Ledina, v križišču Teharske ceste.
9. Pri vrtcu na Čopovi ulici.
10. Dopolnjen bo drevored lip ob Cesti na Ostrožno.
11. Na zelenici med blokoma Na otoku 4 in Ljubljanska 25, kjer se je v julijskem neurju zlomil divji kostanj.
12. Zasajeni bosta dve drevesi ob Čopovi ulici 15
13. Dopolnjen bo drevored lip na Trubarjevi ulici
14. Nadomeščeni bosta dve drevesi v Gregorčičevi ulici
15. Na otroškem igrišču v Drapšinovi ulici 15 bosta zasajeni dve cvetoči slivi
16. Na otroškem igrišču v Ulici Milčinskega bo zasajeno novo drevo
17. Na zelenici pred novim vrtcem ob Cesti v Lokrovec
18. Dopolnjen bo drevored proti Osnovni šoli Lava
19. Zasajena bodo drevesa na otroškem igrišču Novi trg
20. Zasajena bodo drevesa na otroškem igrišču v Ulici Frankolovskih žrtev
21. Na novo bo zasajenih tudi 7 dreves v Linhartovi ulici.
Obstoječi javorji v Linhartovi ulici, na tržnici so bili posajeni ob takratni zasnovi tržnice, ki je omogočala rast dreves z veliko krošnjo. Drevesa so se posušila in so bila odstranjena, razen dveh. Eno drevo je  v slabem stanju, drugo drevo je bilo na novo zasajeno in bo presajeno na otroško igrišče v Ulici Frankolovskih žrtev. Ker je nova tržnica zasnovana v veliko večjem obsegu in ima precej višjo streho, kot je bila prejšnja, bodo zasajeni gabri s poudarjeno vertikalno krošnjo, nižje rasti in prilagojeni mestnemu okolju in pomanjkanju prostora, po pridobljenem kulturnovarstvenem soglasju Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Celje.
Tudi spomladi je bilo zasajenih 20 novih dreves in sicer gabrov drevored v Jenkovi in Oblakovi ulici. V tem letu smo bodisi zaradi julijskega neurja, drugih poškodb ali ker so se drevesa posušila, odstranili 38 dreves, ki bodo na teh območjih nadomeščena z novimi. Vsako odstranjeno drevo je bilo tudi fotografirano ter zanj pridobljeno potrebno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Celje. O tem so bili obveščeni bližnji stanovalci, mestne četrti ter krajevne skupnosti.
Grabljenje listja
Torek, 03 November 2015
Danes, dne 3. novembra 2015, vzdrževalci javnih površin grabijo in odvažajo odpadlo listje v naslednjih mestnih četrtih: Kajuh, Savinja, Slavko... Preberi več...
IMAGE Polomljena mlada drevesa
Ponedeljek, 04 Maj 2015
Glede na to, da se vsi zavedamo, kako dragocena so drevesa in da smo vsi ponosni na Celje kot zeleno mesto, smo bili ponovno ogorčeni... Preberi več...
IMAGE Vzdrževalna dela v maju
Ponedeljek, 04 Maj 2015
Prva košnja javnih zelenih površin je zaključena.V prihodnjih dneh bomo nadaljevali z obrezovanjem dreves na Škapinovi 9 in Okrogarjevi 7 (mestna... Preberi več...