Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Danes, dne 3. novembra 2015, vzdrževalci javnih površin grabijo in odvažajo odpadlo listje v naslednjih mestnih četrtih: Kajuh, Savinja, Slavko Šlander in Nova vas.
Glede na to, da se vsi zavedamo, kako dragocena so drevesa in da smo vsi ponosni na Celje kot zeleno mesto, smo bili ponovno ogorčeni nad dejanji vandalov. V preteklih dneh so poškodovali, zlomili dve mladi drevesi  na Trubarjevi (točno za stanovanjskim objektom Trubarjeva ulica 2), drugo drevo pa za gledališčem v Gledališki ulici, kjer je MČ Center v letu 2013 ob dnevu Zemlje zasadila pavlovnijo.

20150430 110101
Prva košnja javnih zelenih površin je zaključena.
V prihodnjih dneh bomo nadaljevali z obrezovanjem dreves na Škapinovi 9 in Okrogarjevi 7 (mestna četrt Nova vas).
V preteklem tednu je bila odstranjena lipa v drevoredu na parkirišču ob objektu Kajuhova ulica 7.
Drevo je imelo votlino v  deblu. Oblikovani sta bili tudi krošnji sosednjih dreves.
Z delom nadaljujemo na naslovu Goriška ulica 2 – 4 (MČ Lava), odstranjeni bosta dve visoki smreki,
ki segata v objekt. Odstranjen bo tudi črni topol na naslovu Čopova ulica 13 (MČ Savinja).
Drevo je visoko 24 m, v krošnji ima ogromno večjih suhih vej.

3. marec 2015


Po daljšem zimskem premoru, nam primerne temperature omogočajo da bomo začeli z obrezovanjem dreves.

Danes bodo izvajalci začeli z obrezovanjem dreves na naslovu Gledališki trg 2. Obrezali bodo krošnjo na javorju, ki se nagiba nad pločnikom in cestiščem v Vodnikovi ulici. Odstranjeni bosta breza in gaber, ki rasteta ob omenjenem objektu.

V naslednjih dneh bodo z delom nadaljevali na naslovu Ob železnici 1- 4. Iz krošenj v drevoredu bodo odstranjene suhe veje ter podrta štiri suha drevesa prav tako v drevoredu pred omenjeni objektom.

Ob objektu pa bodo odstranjene tri suhe in votle breze. Odstranjena bo tudi veja na brezi, ki sega nad garažo pred objektom Zoisova ulica 3.

17. februar 2015

20150216 093912 20150216 094031 20150216 094058
Zaradi žledu se je polomilo ogromno vej v krošnjah dreves, podrla so se tudi tri drevesa na javnih zelenih površinah in sicer: ob poti pri osnovni šoli Frana Roša in Na otoku. Vzdrževalci na terenu so polomljene veje in drevesa že odstranili.

Nadpovprečno visoke temperature v januarju novega leta omogočajo našim vzdrževalcem, da nadaljujejo z vzdrževanjem dreves, ki rastejo na javnih zelenih površinah.
18.november 2013
V preteklih dneh, 15. in 16. novembra 2013, smo že zasadili 64 novih dreves in sicer ob Ulici mesta Grevenbroich, v mestni četrti Lava, v drevored ob Cesti na Ostrožno in Na otoku.
Danes smo zasadili sedem gabrov na tržnici, v Linhartovi ulici in tri kroglaste javorje v Savinovi ulici. Z zasaditvijo dreves nadaljujemo jutri, na lokacije, ki so zapisane v spodnjem seznamu.

  

Kot vsako leto bomo tudi letos zasadili na javne zelene površine nova drevesa in sicer 125 dreves na naslednje lokacije:
1. Na otoku 15 - stare dotrajane jablane kot vsako leto, tudi letos nadomestimo s tremi mladimi
2. v drevoredu na Kersnikovi bomo poškodovana drevesa v julijskem neurju nadomestili z novimi
3. v drevoredu ob Ulici mesta Grevenbroich bomo posušena drevesa nadomestili z novimi 
4. ob Ulici mesta Grevenbroich vzporedno z Novim trgom bo zasajen nov drevored, skladno z zazidalnim načrtom
5. pri otroškem igrišču za Škapinovo ulico 7 - 14
6. Dopolnjen bo drevored ob Opekarniški in Podjavorškovi ulici.
7. Zasajena bodo drevesa na zelenico pred sedežem mestne četrti Gaberje.
8. Zasajena bodo drevesa na zelenico v parku Ledina, v križišču Teharske ceste.
9. Pri vrtcu na Čopovi ulici.
10. Dopolnjen bo drevored lip ob Cesti na Ostrožno.
11. Na zelenici med blokoma Na otoku 4 in Ljubljanska 25, kjer se je v julijskem neurju zlomil divji kostanj.
12. Zasajeni bosta dve drevesi ob Čopovi ulici 15
13. Dopolnjen bo drevored lip na Trubarjevi ulici
14. Nadomeščeni bosta dve drevesi v Gregorčičevi ulici
15. Na otroškem igrišču v Drapšinovi ulici 15 bosta zasajeni dve cvetoči slivi
16. Na otroškem igrišču v Ulici Milčinskega bo zasajeno novo drevo
17. Na zelenici pred novim vrtcem ob Cesti v Lokrovec
18. Dopolnjen bo drevored proti Osnovni šoli Lava
19. Zasajena bodo drevesa na otroškem igrišču Novi trg
20. Zasajena bodo drevesa na otroškem igrišču v Ulici Frankolovskih žrtev
21. Na novo bo zasajenih tudi 7 dreves v Linhartovi ulici.

Preberi več

S košnjo trave na javnih zelenih površinah smo v tem letu zaključili. Z jesensko – zimsko floro so zasajene tudi vse cvetlične gredice na naslednjih lokacijah: krožišče na Kersnikovi ulici, krožišče na Hudinji, krožišče v Liscah, gredica v Vodnikovi ulici, gredica pred Trgom celjskih knezov, gredica na Gledališkem trgu in v Mestnem parku.

V prihodnjih dneh bodo vzdrževalci javnih zelenih površin Mestne občine Celje pripravili sadilna mesta na že definiranih lokacijah za zasaditev novih dreves na tržnici, v Linhartovi ulici. Zasajenih bo sedem dreves, vrste Carpinus betulus – navadni gaber (strižen). Nova tržnica je zasnovana v večjem obsegu in ima precej višjo streho, kot je bila prejšnja, zato bodo zasajeni gabri s poudarjeno vertikalno krošnjo, nižje rasti, prilagojeni urbanemu okolju in pomanjkanju prostora. Od sedmih dreves, ki so nekoč rastla na omenjeni lokaciji, se je sedem dreves posušilo, zato so bila odstranjena. Ostalo je še eno drevo, ki je v slabem stanju, drugo drevo je bilo na novo zasajeno in bo presajeno na otroško igrišče v Ulici Frankolovskih žrtev.

V teh dneh naši vzdrževalci grabijo in odvažajo odpadlo jesensko listje z javnih zelenih površin. Zahvaljujemo se tudi vsem občanom, ki pridno grabijo listje v okolici svojih domov in nas obveščajo o lokacijah, kjer je listje pripravljeno za odvoz.

30. oktober 2013 

V sredo, 18. septembra 2013, bodo naši izvajalci obrezovali drevesa na naslednjih lokacijah: Trubarjeva 33 (ker veje segajo v objekt), Kersnikova 32 (krošnje brez segajo v objekt), v Trubarjevi nasproti trgovine (odstranitev suhih vej na brezi), odstranjene bodo tudi suhe veje iz krošenj dreves na Trubarjevi 30, nad ekološkim otokom.

Preberi več

Na zelenici v Drapšinovi ulici je bilo danes zaradi dotrajanosti lesenega nosilca odstranjeno leseno kombinirano igralo. Omenjeno igralo bo popravljeno in ponovno postavljeno na isto lokacijo predvidoma do 24. septembra 2013. Pod igralom bodo na novo nameščene tudi gumirane podlage.

V petek, 13. septembra 2013 bomo obrezovali drevesa, ki rastejo na zelenici v križišču Ljubljanske ceste in Gregorčičeve ulice, ob parkirišču. Na zelenico bodo postavljeni gradbeni objekti, zaradi obnovitvenih del na vodovodni napeljavi. Zaradi gradbenih del bo potrebno odstraniti tudi dve drevesi, lipi, ki sta zasajeni v drevoredu.

Po hujšem ponedeljskovem neurju, naši vzdrževalci odpravljajo posledice nastale škode, odstranjujejo polomljena drevesa, odvažajo odpadle veje. Iskreno pa se zahvaljujemo občanom, ki so odpadle veje pospravili na večje kupe in nam pripomogli k hitrejšemu čiščenju oziroma odvozu.

Preberi več

S košnjo trave nadaljujemo ob Ulici mesta Grevenbroich in Ulici bratov Mravljakov, naprej ob severni vezni cesti od Nove vasi proti Hudinji. V prihodnjem tednu pa nadaljujemo ob Dečkovi cesti, na Lavi in Ob železnici.

Preberi več

Cvetoče gredice so zasajene s poletno floro. Zaradi dežja, smo predvideno zasaditev zelenih pasov v križišču Kidričeve in Mariborske ceste prestavili na današnji dan.

28. maj 2013

Na krožiščih (Kersnikova, Hudinja, Lisce) in cvetličnih gredicah (v Vodnikovi, Mestnem parku, pri gledališču) odstranjujemo mačehe, saj bomo gredice zasadili s poletno floro. S košnjo trave se pomikamo iz MČ Slavko Šlander proti  MČ Lava. 

22. maj 2013

V naslednjih dneh nadaljujemo s košnjo trave na naslednjih lokacijah: med stanovansjkimi objekti Na zelenici, ob Teharski cesti ter urejanje in pletje krožišča Teharje, na Kalvariji, na Golovcu, okolica Heraklejevega svetišča, na Polulah in ob Mariborski cesti (Šmarjeta). V križišču Mariborske ceste in Kidričeve ulice so bile v preteklem tednu z gredic odstranjene pokrovne rastline in enoletnice, gredice bodo na novo zasajene ob koncu tedna (25. in 26. maja), v času manjše obremenitve prometa. 

Preberi več

Končno je prišla pomlad! Naši pridni vzdrževalci so še pred prazniki pokosili zelenice,ter uredili cvetoče gredice. V prihodnjih dneh bomo pričeli z novo ureditvijo gredic v križišču Mariborske ceste in Kidričeve ulice. Pokrivne rastline bodo v celoti odstranjene in površina bo rahlo dvignjena. Obroba gredic bo zasajena s travo, v sredini bo urejena zasaditev s cvetočimi trajnicami in pokrivnim rastlinjem. Priložena je fotografija sedanje ureditve in skica nove zasaditve.

Prišla je pomlad in z njo vsa potrebna opravila na zelenicah, cvetličnih gredicah in drevju. Naši pridni vzdrževalci so v tem tednu grabili listje v Trubarjevi in Malgajevi ulici, ob Savinjskem nabrežju ter mestni četrti Lava. Urejene so tudi vse cvetlične gredice in krožišča, obrezane so suhe veje ter pograbljeno listje. V naslednjih dneh bodo izkopani panji v drevoredu na Jenkovi ulici ter zasajena nova drevesa (gabri) v drevored na Oblakovi in Jenkovi ulici.

Preberi več

Obrezovanje in podiranje dreves do nadaljnega na terenu ne bomo izvajali, zaradi snežnih razmer.

11. februar 2013

Danes nadaljujemo z obrezovanjem dreves na lokaciji Drapšinova 15 in 11.

Preberi več

Grabljenje listja
Torek, 03 November 2015
Danes, dne 3. novembra 2015, vzdrževalci javnih površin grabijo in odvažajo odpadlo listje v naslednjih mestnih četrtih: Kajuh, Savinja, Slavko... Preberi več...
IMAGE Polomljena mlada drevesa
Ponedeljek, 04 Maj 2015
Glede na to, da se vsi zavedamo, kako dragocena so drevesa in da smo vsi ponosni na Celje kot zeleno mesto, smo bili ponovno ogorčeni... Preberi več...
IMAGE Vzdrževalna dela v maju
Ponedeljek, 04 Maj 2015
Prva košnja javnih zelenih površin je zaključena.V prihodnjih dneh bomo nadaljevali z obrezovanjem dreves na Škapinovi 9 in Okrogarjevi 7 (mestna... Preberi več...